Пазарна консултация № 47995 с предмет: „Рехабилитация на носещите строителни конструкции на вентилационните тунели, свързващи Спецкорпус-3(СК-3) с Блок Специална водоочистка(СВО) и Блок Мръсна работилница(БМР) към вентилационна тръба на СК-3 и рехабилитация на носещите строителни конструкции на Технологична естакада, участък VIII”

Валидна от: 03.11.2021

Валидна до: 18.11.2021

Индикативно предложение Ф-6300 от 18.11.2021г.

Индикативно предложение Ф-6315 от 18.11.2021г.

Прикачени файлове