Извършване на дейности по укрепване на десен бряг на преливник след ВЕЦ "Козлодуй"

Валидна от: 22.11.2021

Валидна до: 26.11.2021

Прикачени файлове