Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда "Спортно - оздравителен комплекс, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Валидна от: 06.12.2021

Валидна до: 07.01.2022

Прикачени файлове