Доставка на химични реагенти за поддържане ВХР /водохимичен режим/ и корекционна обработка в I-ви и II-ри контур, дезактивация и химични промивки

Валидна от: 20.12.2021

Валидна до: 28.01.2022

Прикачени файлове