Модернизиране на програмно-технически комплекс ниско ниво (ПТК-НУ) на системата за вътрешнореакторен контрол (СВРК) на 5 и 6 ЕБ

Валидна от: 21.02.2022

Валидна до: 15.04.2022

Прикачени файлове