Доставка на нови помпени агрегати за система техническа вода в ЦПС 3 и ЦПС 4 на технологични позиции 5, 6 VB17-22D01

Валидна от: 22.06.2022

Валидна до: 06.07.2022

Прикачени файлове