Проектиране, доставка и монтаж на функционален блок състоящ се минимум от импулсен клапан, импулсен клапан с електромотор и електромагнитен клапан, на предпазни клапани на парогенератора.

Валидна от: 24.06.2022

Валидна до: 07.07.2022

Прикачени файлове