Доставка на резервни части с производител ЗАО "СНИИП-СИСТЕМАТОМ" за оборудване на апаратурата за контрол на неутронния поток АКНП-39Р на 5 и 6 ЕБ

Валидна от: 08.09.2023

Валидна до: 21.09.2023

Прикачени файлове