Производство и предоставяне на безплатна храна на работещите на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г.

Валидна от: 08.11.2017

Валидна до: 18.12.2017

Решение, Обявление и Документация/08.11.2017г.

Образци на документи/08.11.2017г.

Разяснения/17.11.2017г.

Разяснения/23.11.2017г.

Разяснения/27.11.2017г.

Констативен протокол/12.02.2018 г.

Протокол за предварителен подбор/16.03.2018г.

Решение за предварителен подбор/16.03.2018г.

Разяснения/23.03.2018г.

Покана за представяне на първоначална оферта/28.03.2018 г.

Информационно съобщение/18.04.2018 г.

Доклад от работата на комисията/24.04.2018 г.

Оканчателно решение по процедурата/24.04.2018 г.

Договор № 880000013/11.07.2018 г.

 

Обявление за възложена поръчка/11.07.2018 г.

Допълнително спораумение №1 към Дог.№880000013/публ.14.06.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/07.03.2022г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/15.03.2022г.

Прикачени файлове