Доставка на бои, покрития и разредители

Валидна от: 12.06.2019

Валидна до: 12.06.2022

Решение, Обявление и Документация/дата на публикуване 11.12.2018 г.

Образци на документи/ дата на публикуване 11.12.2018 г.

Разяснения - 1/дата на публикуване 11.01.2019 г.

Констативен протокол/дата на публикуване 22.01.2019 г. 

Информационно съобщение за отваряне на ценови оферти/дата на публикуване 06.02.2019 г.

Протокол от работата на комисията/дата на публикуване 08.03.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 08.03.2019 г.

Обявление за възложена поръчка (Рамково споразумение) Р-190000073/12.06.2019г. и Р-190000074/12.06.2019г./дата на публикуване 21.06.2019 г.

Рамково споразумение с номер Р-190000073/12.06.2019 г./дата на публикуване 21.06.2019 г.

Рамково споразумение с номер Р-190000074/12.06.2019 г./дата на публикуване 21.06.2019 г.

Покана за участие във вътрешен коннурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение Р-190000074/12.06.2019г./дата на публикуване 16.07.2019 г.

Покана за участие във вътрешен коннурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение Р-190000073/12.06.2019г./дата на публикуване 16.07.2019 г.

Образци на документи/дата на публикуване 16.07.2019 г.

Протокол от работата на комисията във вътрешен конкурентен избор/дата на публикуване 26.08.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител във вътрешен конкурентен избор/дата на публикуване 26.08.2019 г.

Обявление за възложена поръчка 190000086/11.09.2019 г., 190000087/11.09.2019 г. и 190000088/16.09.2019 г./дата на публикуване 16.09.2019 г.

Договор 190000086/11.09.2019 г./дата на публикуване 16.09.2019 г.

Договор 190000087/11.09.2019 г./дата на публикуване 16.09.2019 г.

Договор 190000088/11.09.2019 г./дата на публикуване 16.09.2019 г.

Обявление за приключил договор 190000086/26.11.2020 г.

Обявление за приключил договор 190000087/26.11.2020 г.

Обявление за приключил договор 190000088/26.11.2020 г.

Покана за участие във вътрешен коннурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение Р-190000073/12.06.2019г./дата на публикуване 23.02.2021 г.

Покана за участие във вътрешен коннурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение Р-190000074/12.06.2019г./дата на публикуване 23.02.2021 г.

Протокол от работата на комисията/25.03.2021г.

Решение за определяне на изпълнител/25.03.2021г.

Обявление за невъзложена поръчка - Обособена позиция №6 Оцветители/ дата на публикуване 06.04.2021г.

Обявление за възложена поръчка за Обособени позиции № 2, 4, 5 и 7/ публикувано на 28.04.2021г.

Договор № 110000101/28.04.2021г. за Обособена позиция № 2/публикуван на 28.04.2021г.

Договор № 110000102/28.04.2021г. за Обособени позиции № 4, 5 и 7/ публикуван на 28.04.2021г.

Обявление за възложена поръчка за Обособени позиции № 1 и 3/публ. на 12.05.2021г.

Договор № 110000107 от 12.05.2021г./публ. на 12.05.2021г.

Прикачени файлове