Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ

Валидна от: 05.06.2019

Валидна до: 08.07.2019

Решение, Обявление и Документация за участие/05.06.2019г.

Образци/05.06.2019г.

Работен проект/05.06.2019г.

Разяснения/24.06.2019г.

Разяснения/27.06.2019г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП/публикуван на 17.07.2019г.

Информационно съобщение (отваряне на ценови предложения)/публикувано на 12.08.2019г.

Протокол от работата на комисията/публикуван на 19.09.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 19.09.2019г.

Договор № 496000018 - част I/публикуван на 16.12.2019г.

Договор № 496000018 - част II/ публикуван на 16.12.2019г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 16.12.2019г.

Договор за подизпълнение с "Миленти" ООД

Договор за подизпълнение с "Бултест и Ко" ООД

 

Прикачени файлове