Доставка на резервни части, комутационна апаратура и регулираща арматура, производство на SIEMENS AG

Валидна от: 10.07.2019

Валидна до: 10.07.2022

Документация/20.12.2018

Доклад от работата на комисията/07.02.2019 г.

Решение за избор на изпълнител/07.02.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/10.07.2019 г.

Договор № Р-190000080/10.07.2019 г.

Покана за допълване на оферта, въз основа на сключено рамково споразумение/дата на публикуване 23.07.2019 г.

Образци на документи/дата на публикуване 23.07.2019 г.

Доклад от работата на комисията/дата на публикуване 30.09.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 30.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка 190000089/28.10.2019 г./дата на публикуване 30.10.2019 г.

Договор 190000089/28.10.2019 г./дата на публикуване 30.10.2019 г.

Допълнително споразумение към рамково споразумение №Р-190000080/09.07.2019г./дата на публикуване 27.01.2020г.

Допълнително споразумение към договор №190000089/28.10.2019г./дата на публикуване 27.01.2020г.

Обявление за приключване на договор №190000089/28.10.2019г./дата на публикуване 06.03.2020г.

Доклад от работата на комисията/дата на публикуване 12.01.2021г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 12.01.2021г.

Обявление за възложена поръчка 110000088/11.03.2021 г./дата на публикуване 12.03.2021 г.

Договор 110000088/11.03.2021 г./дата на публикуване 12.03.2021 г.

Прикачени файлове