Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС

Валидна от: 15.05.2019

Валидна до: 12.06.2019

Решение и обявление/ дата на публикуване 15.05.2019г.

Документация/дата на публикуване 15.05.2019г.

Работен проект/дата на публикуване 15.05.2019г.

Образци на документи/дата на публикуване 15.05.2019г.

Разяснения по документацията за участие в процедурата / дата на публикуване 31.05.2019г.

Разяснения по документацията за участие в процедурата / дата на публикуване 07.06.2019г.

Протокол по чл.54, ал. 7 от ППЗОП/26.06.2019

 Информационно съобщение за отвряне на цени/18.07.2019

Протокол от работата на комисията_06.08.2019

Решение за прекратяване_06.08.2019

Обявление за невъзложена поръчка/21.08.2019

Прикачени файлове