Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда „Спортно-оздравителен комплекс”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 24.06.2019

Валидна до: 22.07.2019

Решение и Обявление / дата на публикуване 24.06.2019г.

Документация / дата на публикуване 24.06.2019г.

Образци на документи / дата на публикуване 24.06.2019г.

Протокол от работата на комисията / дата на публикуване 11.11.2019г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 11.11.2019г.

Решение за прекратяване / дата на публикуване 20.01.2020г.

Обявление за прекратяване на поръчката / дата на публикуване 31.01.2020г.

Прикачени файлове