Поддържане на зелената система на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 06.06.2019

Валидна до: 08.07.2019

Решение и обявление/публ. на 10.06.2019г.

Документация/публ. на 10.06.2019г.

Бланки/публ. на 10.06.2019г.

Констативен протокол/12.07.2019 г.

Протокол подбор/25.07.2019 г.

Решение подбор/25.07.2019 г.

Покана по чл. 34, ал. 1 от ЗОП/публ. на 07.08.2019г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови оферти/публ. на 20.08.2019г.

Доклад от работата на комисията/публикуван на 04.09.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 04.09.2019г.

Решение за прекратяване/публ. на 21.01.2020г.

Обявление за невъзложена поръчка/публ. на 06.02.2020г.

Прикачени файлове