Повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в захранване на РУСН и консуматори.

Валидна от: 01.07.2019

Валидна до: 04.10.2019

Решение, Обявление и Документация без ТЗ/01.07.2019 г.

Техническо задание/01.07.2019 г.

Образци/01.07.2019 г.
Разяснения по документацията/04.07.2019 г.
Разяснения по документацията/08.07.2019 г.
Разяснения по документацията/19.07.2019 г.
 
Протокол по чл.54 ал.7 от ППЗОП/публикуван на 07.08.2019г.
Протокол от подбор/23.08.2019 г.
Решение за подбор/23.08.2019 г.
Покана за оферта/04.09.2019 г.
Информационно съобщение за отваряне на цени/13.12.2019 г.
Доклад/02.01.2020 г.
Решение за класация/02.01.2020 г.
Договор №108000029/24.08.2020 г.
Обявление за възлагане/24.08.2020 г.

Прикачени файлове