Доставка на копирна хартия

Валидна от: 29.05.2019

Валидна до: 24.06.2019

Решение и обявление / дата на публикуване 29.05.2019г.

Документация / дата на публикуване 29.05.2019г.

Образци на документи / дата на публикуване 29.05.2019г.

Разяснения по условията на документацията за участие/ 14.06.2019 г.

Протокол от работата на комисията / дата на публикуване 08.07.2019г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 08.07.2019г.

Обявление за възложена поръчка / дата на публикуване 15.08.2019г.

Договор № 190000083 / дата на публикуване 15.08.2019г.  

Обявление за приключване на договор/дата на публикуване 19.10.2020г.

 

Прикачени файлове