Доставка на чохли за транспорт и съхранение на ОЯГ от ВВЕР-1000

Валидна от: 13.06.2019

Валидна до: 22.07.2019

Решение и обявление/ дата на публикуване 13.06.2019г.

Документация/ дата на публикуване 13.06.2019г.

Образци на документи/ дата на публикуване 13.06.2019г.

Разяснения по условията на документацията/дата на публикуване 04.07.2019г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/дата на публикуване 10.07.2019г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП/ дата на публикуване 24.07.2019г.

Протокол за предварителен подбор/дата на публикуване 12.08.2019г.

Решение за предварителен подбор/дата на публикуване 12.08.2019г.

Покана за представяне на първоначална оферта/дата на публикуване 26.08.2019г.

Информационно съобщение за отваряне на ценова оферта/ дата на публикуване 12.09.2019г.

 Доклад от работата на комисията/дата на публикуване 27.09.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 27.09.2019г.

Обявление за възложена поръчка/дата на публикуване 29.11.2019г.

Договор №198000036/25.11.2019г./дата на публикуване 29.11.2019г.

Прикачени файлове