Доставка на два модела подводно осветление AHL-LIGHT 35 и AHL-LIGHT 70

Валидна от: 19.06.2019

Валидна до: 05.07.2019

  Решение за откриване и покана за участие/дата на публикуване 19.06.2019 г.

  Образци на документи/дата на публикуване 19.06.2019 г.

Доклад от работата на комисията/ дата на публикуване 09.07.2019 г.

Решение за избор на изпълнител/дата на публикуване 09.07.2019 г.

Обявление за възложена поръчка 198000034/23.10.2019 г./дата на публикуване 28.10.2019 г.

Договор 198000034/23.10.2019 г./дата на публикуване 28.10.2019 г.

Обявление за приключване на договор 198000034/дата на публикуване 20.11.2019 г.

Прикачени файлове