Доставка на полупроводников детектор с комбинирано охлаждане за модернизация на система за непрекъснат контрол на активността на топлоносителя на първи контур на 5 ЕБ (5ХХ)

Валидна от: 19.06.2019

Валидна до: 22.07.2019

Решение и обявление / дата на публикуване 19.06.2019г.

Документация / дата на публикуване 19.06.2019г.

Образци на документи / дата на публикуване 19.06.2019г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП / дата на публикуване 29.07.2019г.

Протокол за предварителен подбор / дата на публикуване 12.08.2019г.

Решение за предварителен подбор / дата на публикуване 12.08.2019г.

Покана за представяне на първоначална оферта / дата на публикуване 26.08.2019г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови оферти / дата на публикуване 10.09.2019г.

Доклад от работата на комисията / дата на публикуване 24.09.2019г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 24.09.2019г.

Обявление за възложена поръчка / дата на публикуване 28.10.2019г.

Договор № 192000145 / дата на публикуване 28.10.2019г.

Обявление за приключил договор / дата на публикуване 15.06.2020г.

Прикачени файлове