Доставка на въздухоохладители и въздухонагреватели

Валидна от: 05.07.2019

Валидна до: 29.07.2019

Решение и Обявление / дата на публикуване 05.07.2019г. 

Документация / дата на публикуване 05.07.2019г.

Образци на документи / дата на публикуване 05.07.2019г.

Протокол от работата на комисията / дата на публикуване 19.08.2019г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 19.08.2019г.

Обявление за възложена поръчка Обособена позиция № 1 / дата на публикуване 30.09.2019г.

Договор № 192000140 / дата на публикуване 30.09.2019г.

Обявление за приключване на договор № 192000140 / дата на публикуване 03.12.2019г.

Обявление за възложена поръчка Обособена позиция № 2 / дата на публикуване 12.12.2019г.

Договор № 192000151 / дата на публикуване 12.12.2019г.

Обявление за приключване на договор №192000151 / дата на публикуване 09.03.2020г.

Прикачени файлове