Проектиране и изработка на траверса с товароподемност над 120 тона, за съвместна работа с два плаващи крана при аварийно претоварване на контейнери с ОЯГ за ВВЕР-1000

Валидна от: 11.06.2019

Валидна до: 01.07.2019

  Решение и Обявление/11.06.2019г.

Документация/11.06.2019г.

Образци/11.06.2019г.

Протокол от работата на комисията / дата на публикуване 12.07.2019г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 12.07.2019г.

Обявление за възложена поръчка/дата на публикуване 05.09.2019г.

Договор №198000031/05.09.2019г./дата на публикуване 05.09.2019г.

Договор за подизпълнение/дата на публикуване 25.09.2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/дата на публикуване 01.02.2021г.

Прикачени файлове