Възстановяване на хидроизолацията на покрив на складове №101 и 106, сграда ОСК

Валидна от: 17.06.2019

Валидна до: 02.07.2019

Обява/17.06.2019 г.

Образци към обява/17.06.2019 г.

Протокол/31.07.2019

Договор № 497000017/28.08.2019

Прикачени файлове