Третиране с хербициди и последващо почистване, дезинсекция и дератизация по: об.п.№1 - Третиране с хербициди и последващо почистване на улици и настилки и дезинсекция на зелени терени срещу кърлежи” и об.п.№2 – Поддържане на обектите и териториите,

Валидна от: 14.06.2019

Валидна до: 24.06.2019

Обява / 14.06.2019 г.
Образци на документи/ 14.06.2019 г.
Протокол от работа на комисията/ 04.07.2019 г.
Договор №890000125 от 22.07.2019 г. / 20.08.2019 г.
Договор №890000126 от 22.07.2019 г. / 20.08.2019 г.

Прикачени файлове