Консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Машинно-Технологична” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т в ХОГ

Валидна от: 18.06.2019

Валидна до: 25.07.2019

Покана/17.06.2019г.-Публикуванана на 18.06.2019г.

Протокол от работата на комисията/28.06.2019г.

Договор № 298000023/17.07.2019г.

Прикачени файлове