„Доставка на никелови уплътнения за парогенератори тип ПГВ-1000”

Валидна от: 02.08.2019

Валидна до: 04.09.2019

Решение за откриване на процедура и Обявление/публикувани на 02.08.2019г.

Документация/ публикувана на 02.08.2019г.

Образци/ публикувани на 02.08.2019г.

Разяснения/публикувани на 12.08.2019г.

Разяснения_2/публикувани на 16.08.2019г.

Протокол по чл.54, ал7 от ППЗОП/публикуван на 11.09.2019г.

Протокол от предварителен подбор / публ. на 16.09.2019г.

Решение за предварителен подбор/публ. на 16.09.2019г.

Покана по чл. 34 от ЗОП/публ. на 30.09.2019г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови предложения/публикувано на 21.10.2019г.

Доклад от работата на комисията/публикуван на 20.11.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 20.11.2019г.

 Договор № 102000042/публикуван на 31.01.2020г.

Обявление за възложена поръчка/ публикувано на 31.01.2020г.

Допълнително споразумение към 102000042/публикувано на 23.07.2020г.

Обявление за приключване на договор/публикувано на 05.11.2020г.

Прикачени файлове