Ремонт на епоксидни покрития по помещения и оборудване в херметичната оболочка на 6 блок

Валидна от: 28.06.2019

Валидна до: 16.07.2019

Обява/28.06.2019 г.

Образци към обява/28.06.2019 г.

Протокол от работа на комисията/22.07.2019 г.

Договор №492000038/14.08.2019 г.

Прикачени файлове