Доставка на товарен автомобил за превоз на насипни товари (самосвал), полуремарке тип "лодка" и камион бордови

Валидна от: 29.07.2019

Валидна до: 11.09.2019

Решение, обявление и документация/29.07.2019 г.
Образци/29.07.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/02.09.2019 г.
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП / дата на публикуване 13.09.2019г.
Протокол за предварителен подбор / дата на публикуване 17.09.2019 г.
Решение за предварителен подбор / дата на публикуване 17.09.2019 г.
Покана за представяне на първоначална оферта / дата на публикуване 30.09.2019 г.
Информационно съобщение за отваряне на ценови оферти /дата на публикуване 21.10.2019г.
Доклад от работата на комисията / дата на публикуване 01.11.2019 г.
Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 01.11.2019 г.
Обявление за прекратяване на ОП № 3 / дата на публикуване 14.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка ОП № 1 / дата на публикуване 16.12.2019 г.
Договор № 198000037 / дата на публикуване 16.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка ОП № 2 / дата на публикуване 16.12.2019 г.
Договор № 198000038 / дата на публикуване 16.12.2019 г.
Допълнително споразумение към договор № 198000038
Обявление за приключване на Договор № 198000038 / дата на публикуване 19.02.2020 г.
Обявление за приключване на Договор № 198000037 / дата на публикуване 08.04.2020 г.

Прикачени файлове