Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на електрически табла, захранващи системите за телекомуникация

Валидна от: 04.07.2019

Валидна до: 17.07.2019

Обява/04.07.2019 г.

Образци към обява/04.07.2019 г.

Протокол от работа на комисията/ 30.07.2019 г.

Договор №496000017/11.12.2019 г.

Прикачени файлове