Доставка на помпи от системата за дезактивация на контейнери за съхранение на ОЯГ в ХОГ

Валидна от: 05.07.2019

Валидна до: 29.07.2019

  Обява/Публикувана на 05.07.2019г.

Образци на документи/Публикувани на 05.07.2019г.

Разяснения по условията на обществена поръчка/публикувани на 09.07.2019г.

Разяснения по условията на обществена поръчка/Публикувани на 15.07.2019г.

Разяснения по условията на обществена поръчка/Публикувани на 18.07.2019г.

Удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти/публикувано на 30.07.2019г.

Протокол от работата на комисията/публ. на 02.09.2019г.

Договор № 198000033/07.10.2019г., публ. на 10.10.2019г.

Прикачени файлове