"Доставка на специализиран автомобил Камион-водоноска"

Валидна от: 16.08.2019

Валидна до: 09.09.2019

Решение и Обявление / Публикувани на 16.08.2019г.

Документация за участие / Публикувана на 16.08.2019г.

Образци / Публикувани на 16.08.2019г.

Протокол от работата на комисията / Публикуван на 03.10.2019г.

Решение за избор на изпълнител / Публикувано на 03.10.2019г.

Обявление за възложена поръчка / Публикувано на 05.11.2019г.

Договор №198000035/04.11.2019г. / Публикуван на 05.11.2019г.

Обявление за приключил договор / Публикувано на 24.03.2020г.

Прикачени файлове