Проектиране на нова тръбопроводна система и арматура, осигуряваща техническа вода и препроектиране на силови захранващи кабели, във връзка с подмяна на електрически двигатели тип 2АЗМ1-500/6000УХЛ4 с тип 4АЗМА-500/6000УХЛ4, за технологични позиции 5T

Валидна от: 26.07.2019

Валидна до: 07.08.2019

  Обява/дата на публикуване 26.07.2019 г.

  Образци на документи/дата на публикуване 26.07.2019 г.

Протокол от работата на комисията/13.08.2019г.

Договор № 298000026/18.09.2019г.

Прикачени файлове