Проектиране, доставка и монтаж по тема: Модернизация на Разпределителни уредби за собствени нужди (РУСН) 0.4kV в ОСК и в АКС-2

Валидна от: 02.09.2019

Валидна до: 24.09.2019

  Решение и Обявление/02.09.2019г.

Документация/02.09.2019г.

Образци/02.09.2019г.

Разяснения по условията на обществената поръчка/13.09.2019г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно удължаване на срок/25.09.2019г.

Протокол от работата на комисията/01.11.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/01.11.2019г.

Обявление за възложена поръчка/03.01.2020г.

Договор 398000009/27.12.2019г./публикуван на 03.01.2020г.

Обявление за приключил договор/27.11.2020г.

Прикачени файлове