Доставка на преобразувател тип ДТЭ-018 за измерване на обороти и измервателен прибор тип Ц-1600К за визуализиране на обороти на Главни циркулационни помпи от производител ООО "Турбоинжиниринг" Русия

Валидна от: 02.08.2019

Валидна до: 12.08.2019

Покана/публ. на 02.08.2019г.

Образци/публ. на 02.08.2019г.

Протокол от работата на комисията/публ. на 15.08.2019г.

Договор №192000144/публикуван на 01.10.2019г.

Прикачени файлове