Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година

Валидна от: 27.12.2019

Валидна до: 27.01.2020

Решение и Обявление/31.10.2019 г.

Документация/31.10.2019 г.

Техническо задание Част 1/31.10.2019 г.

Техническо задание Част 2/31.10.2019 г.

Техническо задание Част 3/31.10.2019 г.

Образци/31.10.2019 г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП/06.12.2019 г.

Протокол от предварителен подбор_13.12.2019

Решение от предварителен подбор_13.12.2019г

Покана за първоначална оферта/27.12.2019 г.

Информационно съобщение относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници/30.01.2020 г.

Доклад от работа на комисията/13.02.2020 г.

Решение за класиране №АД-407/13.02.2020 г.

Обявление за сключени договори/01.04.2020 г.

Договор №502000011/01.04.2020 г.

Договор №502000012/01.04.2020 г.

Договор за подизпълнение с Електро Пуск ООД

Договор за подизпълнение с Енергомонтаж МК ЕООД

Договор за подизпълнение с Дател ООД

Обявление за приключил договор за ОП-1-502000012

Обявление за приключил договор за ОП-2-502000011

Прикачени файлове