Задължително застраховане на работници и служители в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за риск трудова злополука

Валидна от: 11.11.2019

Валидна до: 03.12.2019

Решение и Обявление / Публикувани на 11.11.2019г. 

Документация за участие / Публикувана на 11.11.2019г.

Образци / Публикувани на 11.11.2019г.

Разяснения по документацията/публ. на 15.11.2019г.

Утвърден протокол от работата на комисията/публикуван на 20.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 20.12.2019г.

Договор № 803000093/публикуван на 07.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 07.07.2020г.

Обявление за приключване на договор/публикувано на 06.08.2021г.

Прикачени файлове