Подмяна на главно разпределително табло (ГРТ) 0,4kV в центъра за управление на авариите (ЦУА)

Валидна от: 11.11.2019

Валидна до: 04.12.2019

Решение, Обявление и Документация за участие/11.11.2019

Образци на документи/11.11.2019 

Протокол от работата на комисията/дата на публикуване 12.02.2020 г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 12.02.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/18.03.2020

Договор 106000004/18.03.2020

Допълнително споразумение 1/24.04.2020

Договор подизпълнител Дател ООД

 

Договор подизпълнител Ел системи ООД

Прикачени файлове