„Доставка на карбонов инструмент с дистанционен захват дължина 3 м”

Валидна от: 31.10.2019

Валидна до: 21.11.2019

Решение и Обявление / дата на публикуване 31.10.2019г. 

Документация / дата на публикуване 31.10.2019г.

Образци на документи / дата на публикуване 31.10.2019г.

Протокол от работата на комисията / дата на публикуване 29.11.2019г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 29.11.2019г.

Обявление за възложена поръчка / дата на публикуване 24.01.2020г.

Договор № 102000043 / дата на публикуване 24.01.2020г.

Обявление за приключване на договор / дата на публикуване 18.06.2020г.

Прикачени файлове