Техническа помощ при провеждане на вихровотоков контрол на топлообменните тръби на парогенератори тип ПГВ 1000М на енергоблокове 5 и 6 2020-2022 г.

Валидна от: 09.12.2019

Валидна до: 07.01.2020

Решение, Обявление и Документация/09.12.2019 г.

Образци на документи/09.12.2019 г.

Разяснения № 1/20.12.2019 г.

Констативен протокол/09.01.2020 г.

Протокол от предварителен подбор/27.01.2020 г.

Решение за предварителен подбор/27.01.2020 г.

Доклад от работата на комисията/19.02.2020г.

Решение за класиране/19.02.2020г.

Обявление за възложена поръчка /30.04.2020

Договор 816000015/30.04.2020

Обявление за приключване на договор/публ. на 19.01.2023г.

 

 

Прикачени файлове