Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за мониторинг и контрол на потреблението на енергия и вода в обекти на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 11.11.2019

Валидна до: 10.12.2019

Решение, Обявление и документация за участие/11.11.2019г.

Образци/11.11.2019г.

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП/публ. на 17.12.2019г.

Протокол от предварителен подбор/публ. на 17.01.2020г.

Решение за подбор/публ. на 17.01.2020г.

Покана за представяне на първоначална оферта/публ. на 29.01.2020г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови предложения/публ. на 09.03.2020г.

Информационно съобщение за отлагане на отварянето на ценови предложения/публ. на 13.03.2020г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови предложения/публ. на 24.04.2020г.

Доклад от работата на комисията/публ. на 14.05.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/14.05.2020г.

Договор № 308000007/14.07.2020г., публ. на 22.07.2020г.

Договор № 308000007/14.07.2020г., публ. на 22.07.2020г. - продължение

Обявление за възложена поръчка, публ. на 22.07.2020г.

Прикачени файлове