Проектиране, доставка и монтаж на аудио-визуална система на ПМС-1000

Валидна от: 14.11.2019

Валидна до: 20.01.2020

Решение, Обявление и документация за участие/14.11.2019г.

Образци/14.11.2019г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/дата на публикуване 17.12.2019 г.

Протокол от работата на комисията/дата на публикуване 14.02.2020 г.

Решение за прекратяване на процедурата/дата на публикуване 14.02.2020 г.

Обявление за възложена поръчка (прекратяване)/дата на публикуване 25.02.2020 г.

Прикачени файлове