Изграждане на нови кабелни линии до обектите от Автоматизирана информационна система за външен радиационен контрол на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 01.11.2019

Валидна до: 01.12.2019