Извършване на консултантски услуги, свързани с функционирането, настройките и администрирането на информационната система SmartFuel и внасяне на изменения при необходимост

Валидна от: 01.11.2019

Валидна до: 01.12.2019

Покана до определни лица/01.11.2019 г.

Протокол от работата на комисията/15.11.2019г.

Договор 298000029/дата на публикуване 20.12.2019 г.

Договор за подизпълнение

Прикачени файлове