Доставка на специфични резервни части за запорна арматура

Валидна от: 30.12.2019

Валидна до: 04.02.2020

Решение за откриване на процеура и Обявление/публикувани на 30.12.2019г.

Документация/публикувана на 31.12.2019г.

Образци/публикувани на 31.12.2019г.

Протокол по чл. 65, ал. 7 от ППЗОП/публ. на 18.02.2020г.

Протокол от предварителен подбор/публ. на 30.03.2020г.

Решение за предварителен подбор/публ. на 30.03.2020г.

Покана по чл. 34, ал. 1 от ЗОП от 13.04.2020г.

Информационно съобщение за отваряне на цени/публ. на 19.06.2020г.

Обявление за невъзложена поръчка по обособена позиция  № 4 от 24.08.2020г., публ. на 27.08.2020г.

Обявление за възложена поръчка по обособени позиции № 1, 2, 3 и 5/публ. на 09.11.2020г.

Договор № 102000115 от 03.11.2020г./публ. на 09.11.2020г.

Обявление за приключване на договор/публ. на 20.09.2021г.

 

Прикачени файлове