Изпълнение на енергоефективни мероприятия в сгради, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, чрез договор доказващ ефекта от внедряването им

Валидна от: 14.11.2019

Валидна до: 14.12.2019