Изработка и доставка на стойки за разполагане, съхранение и транспортиране на имитатори на ТОС за ВВЕР-1000

Валидна от: 23.12.2019

Валидна до: 23.01.2020

  Решение, Обявление и Документация за участие/дата на публикуване 23.12.2019 г.

  Образци на документи/дата на публикуване 23.12.2019 г.

Протокол от работата на комисията/27.01.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/27.01.2020г.

Договор 102000046/13.02.2020г./дата на публикуване 24.02.2020г.

Обявление за възложена поръчка/дата на публикуване 24.02.2020г.

Обявление за приключил договор/дата на публикуване 20.05.2020г.

Прикачени файлове