„Извършване на консултантски услуги при експлоатация и по време на ремонт на главни циркулационни помпи”

Валидна от: 02.12.2019

Валидна до: 18.12.2019

Решение за откриване на процедура и Покана/публикувани на 02.12.2019г.

Доклад от работата на комисията/публикуван на 31.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 31.12.2019г.

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП от 24.01.2020г./ публикувано на 28.01.2020г.

Договор № 202000023/публикуван на 13.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 13.04.2020г.

Договор за подизпълнение с АО "ЦКБМ"/публикувано на 18.05.2020г.

Обявление за приключване на договор/публ. на 04.04.2022г.

Прикачени файлове