Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници с въздушен транспорт при служебни пътувания в чужбина на лица, командировани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 11.12.2019

Валидна до: 03.01.2020

Решение, Обявление и Документация за участие/ 11.12.2019 г.
Образци на документи/ 11.12.2019 г.
Протокол от работа на комисията/ 24.03.2020 г.
Решение за класиране/ 24.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка/ 08.06.2020 г.
Договор №800000058/ 08.06.2020 г.

Обявление за допълнително споразумение/публ. на 13.04.2021г.

Допълнително споразумение към договор 800000058/публ. на 13.04.2021г.

Допълнително споразумение №2 към договор 800000058/публ. на 22.06.2021г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/дата на публикуване 29.06.2022г.

 

Прикачени файлове