Търг с тайно наддаване за продажба на 999 броя ремъци, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 15.06.2015

Валидна до: 06.07.2015

Решение за продажба на 999 броя ремъци

Документация за продажба на 999 броя ремъци

Прикачени файлове