Информационно съобщение

Валидна от: 16.06.2015

Валидна до: 17.07.2015

Информационно съобщение

На 17.06.2015 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще проведе публично представяне на новоразработен електронен механизъм за търговия с електрическа енергия, информация за което ще намерите в прикачения файл.

За допълнителни уточнения - тел. 0973 7 21 22 и 0973 7 34 33.

За осигуряване на достъп в деня на представянето - тел. 0973 7 20 20.